1980’lerde Amerika’da yapılan klinik çalışmalarda, 35-69 yaş arasındaki ölümlerin %25’ine sigaranın neden olduğu bildiriliyordu. Ancak sigaranın bırakıldığı yaşın önemine ilişkin veriler yoktu.

“The New England Journal of Medicine”de yayınlanan bir çalışmada 1997 ve 2004 yılları arasında sigara içme ve sigara bırakma öyküsü olan, 25 yaş üzerindeki 113.752 kadın ve 88.496 erkek ile ilgili veriler toplanmış ve ulusal bilgi sistemleri üzerinden yaşam süreleri takip edilmiş. Sigara içenler, hiç içmeyenler yaş, eğitim düzeyi, vücut yağ oranı ve alkol alımına göre sınıflandırılmış.

Sigara içenler daha erken ölüyor

25-75 yaş arası ölüm oranları (herhangi bir nedene bağlı) hiç sigara içmeyenlere oranla sigara içenlerde 3 kat daha fazla bulunmuş.

Sigara içenlerde en çok görülen ölüm nedenlerine bakıldığında büyük çoğunluğunu kanser, damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları gibi sigaradan kaynaklı hastalıkların oluşturduğu görülmüş.

Hiç içmeyenlerle kıyaslandığında sigara içenlerin ömrünün 10 yıl kısaldığı görülmüş.

Sigara içmeye devam edenlerle kıyaslandığında; 25-34 yaş arası sigarayı bırakanların 10 yıl, 35-44 yaş arasında sigarayı bırakanların 9 yıl, 45-54 yaş arasında sigarayı brakanların ise 6 yıl daha uzun yaşadığı görülmüş.

Sigarayi 40 yaşından önce bırakın

(21st-century hazards of smoking and benefits of cessation in the United States. Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V, Rostron B, Thun M, Anderson RN, McAfee T, Peto R. N Engl J Med. 2013 Jan 24;368(4):341-50. doi: 10.1056/NEJMsa1211128.)

İngiltere’de 1.3 milyon kadının takip edildiği benzer bir çalışmada da buna paralel olarak sigara içenlerin en az 10 yılını kaybettiği görülmüş. (The 21st century hazards of smoking and benefits of stopping: a prospective study of one million women in the UK. Pirie K, Peto R, Reeves GK, Green J, Beral V; Million Women Study Collaborators. Lancet. 2013 Jan 12;381(9861):133-41. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61720-6. Epub 2012 Oct 27.)

Kırkından önce bırak

Hiç sigara içmeyenlerle kıyaslandığında sigara içenler yaşamlarından en az 10 yılını kaybediyor.

40 yaşından önce sigaranın bırakılması ile sigarayla ilişkili ölüm riski %90 oranında azalmış oluyor.

Sigarayı bıraktığınız andan itibaren vücudunuzda iyileşmeler başlıyor ancak 40 yaşından sonra sigarayı bıraktığınızda tabiki hiç içmeyenler gibi olmuyor.

Sevdiklerinizle daha uzun ve sağlıklı yıllar geçirmek için sigarayı bırakın.

Dr. Halil ERTÜRK
İç Hastalıkları Uzmanı

Dr. Halil Ertürk

Yazar HakkındaDr. Halil Ertürk

İç Hastalıkları Uzmanı. Canyon Ranch Kaplankaya +90 252 511 00 51