Site Kullanım Şartları

Değerli Ziyaretçimiz;

E-doktorunuz Web Site’sine hoş geldiniz,

Aşağıdaki “Site Kullanım Şartları”, E-doktorunuz’un, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

E-doktorunuz Web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı “Telif Hakkı Bilgisi”, “Gizlilik Sözleşmesi” ve “Kullanım Şartları”nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Site Kullanım Şartları

1. E-doktorunuz, Web Sitesini ziyaret eden kayıtlı ve misafir kullanıcılar, Site’de yer alan, herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site’nin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan E-doktorunuz veya ona bağlı ve’un veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site’de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliği hakkında E-doktorunuz tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

2. Kullanıcı veya Kullanıcılar, web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten E-doktorunuz’un veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

3. Kullanıcı veya Kullanıcılar, E-doktorunuz’un, Site Kullanım Şartlarını veya gizlilik sözleşmesini tek taraflı olarak her an değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

4. Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesinde, kendilerini daha iyi tanımak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, Site’ye üye olurlarken ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerinin Site ile paylaşılmasının kendilerinden talep edilebileceğini, bu bilgileri Site ile tamamen kendi istek ve onayları ile paylaştıklarını, bu bilgilerin kendilerini tanımak, kendilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve Site etkinlikleri ve yeniliklerininden kendilerini haberdar etmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini, elde edilen bütün bu bilgilerin E-doktorunuz nezdinde yer alan veri tabanında gizli olarak saklanacağını ve ticari amaçlarla üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacağını bildiklerini, E-doktorunuz’un sözkonusu bilgileri, Kullanıcıların paylaşılmaları konusunda izni varsa veya Kullanıcıların profillerinin belirlenmesi ya da hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla veya E-doktorunuz’un Web Sitesinin yaratılması ve devam etmesini sağlamak için beraber çalıştığı firmaların Site hizmetlerine katkıda bulunmalarını temin için veya yasal bir zorunluluk gereği herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından ifşası talep ediliyorsa paylaşabileceğini, E-doktorunuz’un bu bilgileri yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanması dolayısıyla meydana gelebilecek zarar veya hasarlardan E-doktorunuz’un veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan etmişlerdir.

5. Kullanıcı veya Kullanıcılar, Site ile paylaştıkları ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerini, Web Sitesi üzerinde her zaman güncelleyebileceklerini veya iptal edebileceklerini, paylaştıkları bilgilerin açık ve doğru şekilde tanımlanmasının yasal mevzuatlara uygunluk açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

6. Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link’ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin E-doktorunuz ile ilgisi olmadığını ve E-doktorunuz’un bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğu bu sitelerin gizlilik uygulamaları hakkında bir garanti vermediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan E-doktorunuz’un sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

7. Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde E-doktorunuz’a veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, E-doktorunuz’un bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların E-doktorunuz’un izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahele edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

8. Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Şartlarını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve Bodrum Zayıflama Merkezi’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının HUMK madde 287 uyarınca kesin ve münhasır delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

E-doktorunuz.com